O PROJEKTU

Na základě zkušeností pracovníků České společnosti AIDS pomoc bylo zjištěno, že HIV pozitivní lidé mohou rychle ztratit zaměstnání a nové pracovní uplatnění hledají vzhledem k společenským bariérám velmi obtížně. Tím se dostávají do špatné ekonomické, sociální a společenské situace. Stávají se závislými na podpoře státu, sociálního systému a nestátních neziskových organizací. Tato situace se dotýká i osob pracujících v tzv. služebním poměru, tedy policistů, hasičů, vojáků, vězeňské služby a záchranných složek atd.

- POKRAČOVÁNÍ -

Analýza situace

Ilustrační obrázek č. 1

Zpracovali jsme analýzu aktuálního stavu zaměstnávání HIV pozitivních pracovníků v bezpečnostních a záchranných sborech v Česku. Jedná se o shrnutí stávajících poznatků tematické sítě, které se týkají současných předpisů a vyhlášek řešících zdravotní způsobilost vojáků, policistů, hasičů a dalších obdobných profesí. Tyto předpisy rozdělují jednotlivé činnosti v bezpečnostních sborech do několika kategorií a pro každou z nich předepisují jiné požadavky na zdravotní způsobilost. Detailně se těmito normami zabýváme a navrhujeme jejich aktualizaci.

Právní poradna

Ilustrační obrázek č. 2

Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky v problematice HIV a zaměstnání ve služebním poměru. Tematicky je poradna rozdělena dle profesí. Prozatím jsou zpracovány rady pro bezpečnostní sbory (např. policii) a pro armádu. V další fázi projektu budou zpracovány informace k ostatním specifickým profesím. Právní úprava příslušníků bezpečnostních a armádních sborů se odlišuje od běžných zákonů, protože ji doplňují další interní předpisy a vyhlášky. V této části webu ještě nabízíme poradenskou personální a právní pomoc osobám z těchto sborů, které se vzhledem k diagnóze HIV ocitly ve složité situaci.

Zahraniční zkušenosti

Ilustrační obrázek č. 3

Ve státech západní Evropy problematiku HIV a zaměstnanců v bezpečnostních a záchranných složkách státu řeší aktivně a systematicky již déle než deset let. Na základě proběhlé diskuze byly předpisy upraveny, aby byly v souladu s vývojem léčby HIV a větší znalosti této infekce. V některých postkomunistických zemích (např. v Polsku) byly sporné a diskriminační předpisy zrušeny rozhodnutím ústavního soudu. V této věci jsme požádali o vyjádření a spolupráci i další představitele jednotlivých resortů zemí Evropské unie. Informace budou postupně doplněny po jejich vyhodnocení.

INFORMUJEME

Nová HIV poradna a pobočka s anonymním testováním v Českých Budějovicích

Pro oblast Jihočeského kraje otevře Česká společnost AIDS pomoc novou HIV poradnu v Českých Budějovicích. Umístěna bude konkrétně na adrese Česká 20 a personál v ní bude nabízet bezplatné anonymní testování na HIV i další pohlavně přenosné nemoci, poradenství a služby HIV+ komunitě. Provoz pobočky bude zahájen ve čtvrtek 18. května odpoledne a otevřena bude pravidelně každý čtvrtek v týdnu.

Celý článek

Webinář pro stomatology a dentální hygieniky

Pro odborníky stomatology a dentální hygieniky připravujeme na říjen vysílání webináře

Celý článek

HIV pozitivní budou v izraelské armádě vykonávat úřednické práce

Izraelská armáda chce v budoucnu odvádět i brance, kteří jsou HIV pozitivní. Současná medicína totiž umožňuje lepší péči o lidi s tímto virem v těle, a diagnóza tak již nemůže představovat překážku pro službu v armádě, uvedl vrchní armádní zdravotník Moše Pinkert.

Celý článek

Případ propuštění HIV pozitivního policisty před soudem

Soud někdejšího policisty Maxe, propuštěného kvůli nákaze virem HIV a nyní žalujícího ministerstvo vnitra, začal právě dnes. Co myslíte? Jak soud dopadne? Bude Max úspěšný?

Celý článek

Konference "Zaměstnávání HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminaci na trhu práce a ve služebním poměru"

Do pražského Domu světla se na začátku listopadu sjeli odborníci z několika evropských zemí, aby zde zhodnotili výstupy dvou evropských projektů zabývajících se eliminací diskriminace HIV pozitivních osob na pracovním trhu a ve služebním poměru. Česká společnost AIDS pomoc, z.s. zde uspořádala mezinárodní konferenci s názvem "Zaměstnávání HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace těchto osob na trhu práce a ve služebním poměru"

Celý článek

CSAP nove logo
Obrázek č. 6
Obrázek č. 69

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

prevence

Podpořte nás darem

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 3

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru CZ.1.04/5.1.01/77.00424.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.