O PROJEKTU

Na základě zkušeností pracovníků České společnosti AIDS pomoc bylo zjištěno, že HIV pozitivní lidé mohou rychle ztratit zaměstnání a nové pracovní uplatnění hledají vzhledem k společenským bariérám velmi obtížně. Tím se dostávají do špatné ekonomické, sociální a společenské situace. Stávají se závislými na podpoře státu, sociálního systému a nestátních neziskových organizací. Tato situace se dotýká i osob pracujících v tzv. služebním poměru, tedy policistů, hasičů, vojáků, vězeňské služby a záchranných složek atd.

- POKRAČOVÁNÍ -

Analýza situace

Ilustrační obrázek č. 1

Zpracovali jsme analýzu aktuálního stavu zaměstnávání HIV pozitivních pracovníků v bezpečnostních a záchranných sborech v Česku. Jedná se o shrnutí stávajících poznatků tematické sítě, které se týkají současných předpisů a vyhlášek řešících zdravotní způsobilost vojáků, policistů, hasičů a dalších obdobných profesí. Tyto předpisy rozdělují jednotlivé činnosti v bezpečnostních sborech do několika kategorií a pro každou z nich předepisují jiné požadavky na zdravotní způsobilost. Detailně se těmito normami zabýváme a navrhujeme jejich aktualizaci.

Právní poradna

Ilustrační obrázek č. 2

Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky v problematice HIV a zaměstnání ve služebním poměru. Tematicky je poradna rozdělena dle profesí. Prozatím jsou zpracovány rady pro bezpečnostní sbory (např. policii) a pro armádu. V další fázi projektu budou zpracovány informace k ostatním specifickým profesím. Právní úprava příslušníků bezpečnostních a armádních sborů se odlišuje od běžných zákonů, protože ji doplňují další interní předpisy a vyhlášky. V této části webu ještě nabízíme poradenskou personální a právní pomoc osobám z těchto sborů, které se vzhledem k diagnóze HIV ocitly ve složité situaci.

Zahraniční zkušenosti

Ilustrační obrázek č. 3

Ve státech západní Evropy problematiku HIV a zaměstnanců v bezpečnostních a záchranných složkách státu řeší aktivně a systematicky již déle než deset let. Na základě proběhlé diskuze byly předpisy upraveny, aby byly v souladu s vývojem léčby HIV a větší znalosti této infekce. V některých postkomunistických zemích (např. v Polsku) byly sporné a diskriminační předpisy zrušeny rozhodnutím ústavního soudu. V této věci jsme požádali o vyjádření a spolupráci i další představitele jednotlivých resortů zemí Evropské unie. Informace budou postupně doplněny po jejich vyhodnocení.

INFORMUJEME

Policista vyhozený kvůli HIV míří s žalobou na diskriminaci k Nejvyššímu soudu.

Pátek 1. prosince je Světovým dnem boje proti AIDS, který upozorňuje na nebezpečí této nemoci a zároveň vyjadřuje podporu lidem žijícím s virem HIV i ctí památku obětí epidemie. Ve světě se tento den připomíná od roku 1988. Česká republika svůj postoj k HIV a lidem nakaženým tímto virem zatím hledá. Tápání a represivní postoj oficiálních míst ilustruje případ bývalého policisty Maxe Blancka, který si před dvěma týdny vyslechl další zamítavý rozsudek týkající se jeho žaloby na někdejšího zaměstnavatele kvůli diskriminaci.

Celý článek

Tisková konference u příležitosti 1. 12., Světového dne boje proti AIDS

Česká společnost AIDS pomoc ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze zvou na tiskovou konferenci u příležitosti Světového dne boje proti AIDS.

Celý článek

Nová HIV poradna a pobočka s anonymním testováním v Českých Budějovicích

Pro oblast Jihočeského kraje otevře Česká společnost AIDS pomoc novou HIV poradnu v Českých Budějovicích. Umístěna bude konkrétně na adrese Česká 20 a personál v ní bude nabízet bezplatné anonymní testování na HIV i další pohlavně přenosné nemoci, poradenství a služby HIV+ komunitě. Provoz pobočky bude zahájen ve čtvrtek 18. května odpoledne a otevřena bude pravidelně každý čtvrtek v týdnu.

Celý článek

Webinář pro stomatology a dentální hygieniky

Pro odborníky stomatology a dentální hygieniky připravujeme na říjen vysílání webináře

Celý článek

HIV pozitivní budou v izraelské armádě vykonávat úřednické práce

Izraelská armáda chce v budoucnu odvádět i brance, kteří jsou HIV pozitivní. Současná medicína totiž umožňuje lepší péči o lidi s tímto virem v těle, a diagnóza tak již nemůže představovat překážku pro službu v armádě, uvedl vrchní armádní zdravotník Moše Pinkert.

Celý článek

CSAP nove logo
Obrázek č. 6
Obrázek č. 69

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

prevence

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 3

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru CZ.1.04/5.1.01/77.00424.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.