Aktivity a činnosti v projektu

Jsme tvůrci mezinárodní tematické sítě s partnery z Německa, Polska a Slovenska pro porovnání přístupů řešení zaměstnávání HIV pozitivních osob v záchranných a silových složkách států. Mapujeme současnou situaci, identifikujeme příklady dobré praxe a snažíme se o jejich uplatnění formou inspirace.

Administrujeme práci expertní skupiny z odborníků z ministerstev vnitra a obrany, a také dalších institucí jako je policejní prezídium, generální ředitelství cel, zdravotnická záchranná služba, profesní odborové organizace policie a hasičů, specialistů-lékařů apod.

Mapujeme současnou situaci v zaměstnávání HIV pozitivních osob ve služebním poměru, identifikujeme přístup k těmto osobám v jednotlivých silových a záchranných složkách státu v praxi.

Pomáháme lidem, kteří se setkali v zaměstnání s diskriminací z důvodu HIV.

Porovnáváme stávající oficiální postupy, metodiky a zkoumáme, jak jednotlivé silové a záchranné složky státu v minulosti řešily pracovně právní-vztahy s HIV pozitivními osobami (i ve služebním poměru).

Poskytujeme právní a poradenský servis lidem infikovaných virem HIV, ale také všem zájemcům.

Připravujeme výzkum veřejného mínění. Snahou je zjistit informace o náladě a postojích veřejnosti na problematiku zaměstnávaní HIV pozitivních osob v silových a záchranných složkách státu.

Zjišťujeme názory na problematiku HIV infekce mezi členy jednotlivých záchranných a bezpečnostních sborů.

Připravujeme návrhy a doporučení, možné postupy a návrhy na změny v současné praxi pro oblast uplatnění a zaměstnávaní HIV pozitivních osob.

Motivujeme a navrhujeme aktualizaci zastaralých předpisů a vyhlášek.

CSAP nove logo
Obrázek č. 6
Obrázek č. 69

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

prevence

Podpořte nás darem

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 3

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru CZ.1.04/5.1.01/77.00424.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.