Jak řeší problematiku na Slovensku

V březnu 2014 jsme navštívili Bratislavu. Na Slovensku jsme se setkali s odborníky z ministerstva zdravotnictví, regionálního úřadu veřejného zdravotnictví v Bratislavě, zástupci zdravotního odboru ministerstva vnitra a hlavním lékařem Ozbrojených sil SR.

Obecně přístup k HIV pozitivním je hodně podobný tomu v ČR. Z důvodu nízkého počtu infikovaných HIV 616 (do konce roku 2013) to pro úřady není prioritní téma. Odborníci ovšem bijí na poplach, protože počet nově zjištěných případů do záři 2013 byl 57, co je nárůst o víc než 50% proti předchozímu období.

Vnitro je vzorem

Ministerstvo vnitra uplatňuje zdravotní vyhlášku, která řídí podmínky zdravotní způsobilosti u příslušníku Policie, Hasičské záchranné služby a Horské služby. Vytvářejí podmínky pro setrvání HIV pozitivního příslušníka sboru. Zdravotní vyhláška umožňuje posuzovat nositele HIV jako způsobilého pro službu. Lékařská posudková komise se rozhoduje na základě celkového zdravotního stavu posuzované osoby. Stanoví úlevy pro službu a na základě jejich závažnosti se pak rozhoduje, zda posuzovaný zůstane na původní pozici nebo v rámci vnitřních struktur bude přemístěn na jinou práci. Zdravotní vyhláška umožňuje posuzovanému po zlepšení zdravotního stavu (například po nasazení léčby) požádat o přehodnocení zdravotní způsobilosti. Pro objektivitu ovšem musíme uvést, že v minulosti takový případ ministerstvo vnitra ještě neřešilo.

Ombudsmanku znepokojuje situace menšin

V rámci pobytu jsme se setkali taky s Ombudsmankou Slovenské republiky, JUDr. Janou Dubovcovou. Na schůzce zaznělo, že legislativně je postup v posuzování HIV lépe nastaven v SR v porovnání s ČR, ale důležitým aspektem je aplikace legislativy v praxi. Z důvodu, že se reálně ještě neřešil případ HIV pozitivního příslušníka sboru, není ještě proces ověřený. Jak paní ombudsmanka uvedla, ona sama ví o tom, že HIV pozitivita není překážkou v zaměstnávání už 15 let. Upozornila na skutečnost, že ve slovenské společnosti není příznivá situace pro sexuální menšiny a podobně je na tom i dogmatické posuzování HIV.

Zdravotníci mají jasno

Velice zajímavá byla schůzka v úřadě veřejného zdravotnictví, kde jsme se setkali se zástupci úřadu, ministerstva zdravotnictví i asociace záchranných služeb. Byli jsme informování o aktuálních číslech HIV pozitivních v SR, které uvádíme v úvodu. Podobně jako v ČR také v posledním roku dochází k nárůstu nových případů. Celkově je ale situace uspokojivá v porovnání s okolními zeměmi. Nízké počty HIV pozitivních umožňuji poměrně individuální přístup k jednotlivých případům. Po záchytu kontaktuje regionální úřad veřejného zdravotnictví dotčenou osobu, kde s nim probere další postup a informuje ho o základních pravidlech a další léčbě. Z minulosti znají případy HIV pozitivních lékařů a zdravotníků, ale žádný z nich nebyl propuštěn z důvodu HIV pozitivity. Péče o HIV/AIDS pacienty není centralizované jako v ČR a je povinností každého lékaře ošetřit takového pacienta. Připouštějí, že hlavně v oblasti stomatologické péče jsou rezervy a někteří lékaři HIV pozitivní pacienty odmítají. Zástupci asociace záchranných služeb nemají informace o HIV pozitivním zaměstnanci. Dle slov MUDr. Takáčové- hlavní lékařce, ale není žádný důvod, proč by jako záchranář pracovat nemohl.

Armáda připouští změny

Ozbrojené sily SR mají velice podobnou legislativu, jako Armáda ČR. Plk. MUDr. Lengvarský (hlavní lékař OS SR) na základě aktuálních poznatků a vývoji v léčbě HIV pozitivních pacientů nevidí žádný důvod, proč by takový voják nemohl nadále sloužit v armádě. Upozornil však na jistá omezení směrem k vyslání do zahraniční operace. Vzhledem k faktu menší dostupnosti odborné lékařské péče by takové vyslání nedoporučoval. Takový je ovšem pohled většiny zdravotních odborníku armád NATO. Připustil, že současná vyhláška o zdravotní způsobilosti nekopíruje aktuální vývoj zdravotní vědy a přislíbil ze při její novelizaci dojde k úpravě posuzování HIV pozitivních příslušníků OS SR.

CSAP nove logo
Obrázek č. 6
Obrázek č. 69

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

prevence

Podpořte nás darem

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 3

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru CZ.1.04/5.1.01/77.00424.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.