Jak řeší problematiku v Německu

Studijní cesta do Spolkové republiky Německo proběhla v prosinci 2013. Na programu bylo setkání v německé centrále Deutsche AIDS Hilfe, se zástupci Berlínského velitelství, zástupci Policejního prezídia, technickou ředitelkou s oddělení Život s HIV a také AIDS klinika v nemocnici August-Victoria. Cílem bylo zjistit situaci problematiky v SRN.

Deutsche AIDS Hilfe

Deutsche AIDS Hilfe je nezisková organizace, která v Německu pomáhá HIV pozitivním osobám a snaží se eliminovat diskriminaci těchto osob. Existuje 30 let a je rozšířená po celém Německu, nakažených lidí s HIV zde v roce 2013 žilo cca 78 000. Organizace nás seznámila se situací v Německu a aktuálními problémy, které nyní řeší. Za větší hrozbu považují Hepatitida C, která je také hodně rozšířená. Organizace se zapojila do celosvětového projektu HIV STIGMA INDEX, který hodnotí diskriminaci a kvalitu společenského uplatnění a života HIV+ komunity. Jejich aktivity nastartovaly situace, když lidé začali informovat o diskriminaci. Dále se věnují i sociální inovaci a zaměstnávání. HIV pozitivní lidi začleňují do pracovního života a pomáhají jim bojovat proti samotě a izolaci. Další aktivity směrují i k prosazení HIV+ osob jako osob s chronickým onemocněním a chtějí je tím dostat pod ochranu zákona o všeobecném rovném zacházení. V oblasti zaměstnáváni HIV pozitivních osob a případných pracovních omezení zastává Deutsche AIDS Hilfe názor, že samotné omezení nejsou z onemocnění samotného, ale z léčby a reakce na léky, případně legislativního prostředí (např. některé země mimo Evropu neumožňují vstup HIV+ osob, což může omezovat např. obchodní zástupce apod.)

Armáda

Proběhlo jednání se zástupci vojenských lékařů a velitelem berlínské oblasti, které má na starost především obranu při katastrofách. Bylo zjištěno, že v rámci služby nebo přijetí do služby se testy na HIV nedělají. Pokud ale uchazeč uvede, že je HIV+, není do služby přijat. Jedinou výjimkou v rámci služby, kdy se dělají testy na HIV, je účast v kurzu U.S. Army. Pokud je v této situaci zjištěno, že je osoba infikovaná, je pouze na posouzení lékaře, zda vojáka na misi vyšle. V jiném případě voják vyslán na misi není, ale lékař tuto informaci dál nepředává ani vedení. Je zachována mlčenlivost, ať už by se jednalo o HIV, žloutenku nebo psychické problémy. V případě, kdy je voják nakažen při výkonu služby, není propuštěn, ale nadále pracuje na pozici, kterou dosud vykonával. V Německu jsou známy případy HIV pozitivních vojáků, kteří stále pracují a nejsou nijak diskriminováni. Velitelství se snaží o osvětu prostřednictvím filmů a přednášek, k čemuž využívají zdravotnická zařízení. Legislativa, kterou se řídí, bohužel, ale není přístupná na webu a tak jsme získali alespoň odkaz na webové stránky, o kterých Vás budeme informovat.

Policie

Na policejním prezídiu se uskutečnilo jednání s odborným policejním lékařem a berlínským závodním lékařem, kteří mají na starost nábor a zdravotní stav policistů. Policisté v Německu jsou rozděleni do dvou skupin, první jsou policisté ve službě, kteří mají právo zasahovat do práv občanů, druzí jsou v zaměstnaneckém poměru a mají na starost ochranu majetku. Ani jedni nejsou testováni na HIV, pouze tehdy, pokud jsou velmi často nemocní. Při zjištění HIV infekce nejsou propuštěni, ale mají povinnost se léčit a právo na větší ochranu. Při nástupu do služby jsou policisté testováni na infekční onemocnění, a v případě zjištění jakékoliv nákazy, nejsou přijati. Důvodem nepřijetí je nákladné vzdělávání a očekávání, že policista bude sloužit 30 let. Pokud se ale policista ve službě nakazí při výkonu, zkoumá se jeho virová nálož. Po jejím snížení léčbou pokračuje ve výkonu služby. Policista, který je kvůli léčbě postaven mimo službu nadále pobírá mzdu. Výše mzdy je závislá na způsobu nakažení (pracovně/soukromě). U policistů v zaměstnaneckém poměru se testy na HIV nedělají. Propuštění může dojít až ve stádiu AIDS.

Hasiči

Horší uplatnění je pro HIV+ hasiče. Jedná se o fyzicky náročnou a rizikovou práci a není zde tolik pracovních pozic, kam by případně infikovaného hasiče mohli přesunout. Z tohoto důvodu mohou u hasičů pracovat pouze ty osoby HIV+, které mají virovou nálož blízko nule. V jejich zájmu jsou jim dělány časté lékařské prohlídky a jejich zdravotní stav je neustále sledován. V Německu nezaznamenali případ, kdyby byl policista nebo hasič diskriminován na základě HIV pozitivity.

Zdravotnictví

V nemocnici Augusta-Victoria-Krankenhaus, jejíž součástí je i AIDS klinika, byla diskutována možnost uplatnění HIV pozitivních lékařů, záchranářů a dalšího zdravotnického personálu. V Německu nejsou tyto profese vzhledem k infekci nijak omezovány. V rámci zdravotnictví není nutno dělat testy na HIV, ale je dáno doporučení, že každý nakažený se musí léčit a vždy dodržovat základní pravidla. Spíše řeší možnosti nakažení od pacienta, kdy v mnoha případech pacient svou pozitivitu nezná. Podle německých lékařů HIV pozitivita nemůže nikomu bránit vykonávat profesi, kterou chce dělat. Je důležité, aby se nakažený léčil a vyvaroval se situacím, kdy by případně mohl někoho nakazit, i když díky léčbě, je toto riziko minimální.

CSAP nove logo
Obrázek č. 6
Obrázek č. 69

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

prevence

Podpořte nás darem

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 3

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru CZ.1.04/5.1.01/77.00424.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.