Odpovědi ze zahraničí

Schůzka v kanceláří veřejného ochránce práv v Polsku pro nás byla inspirací. Seznámili jsme se s postupy, které realizovali pří řešení případu diskriminace policistu. Z důvodu, že se jednalo o první takový případ v Polsku, obrátili se ze žádosti o zavedené postupy řešení HIV pozitivních osob na zahraniční autority.Oslovili především německy mluvící země a Británii z důvodů, že jejich právní rámce jsou často aplikované i v Evropské legislativě. Využili jsme jejich příkladu a oslovili jsme ministerstva a policejní prezídia jednotlivých spolkových zemí SRN, spolkové ministerstvo vnitra v Rakousku a Švýcarsku a taky velitelství vojenského zdravotnictví královské armády Velké Británie.

Příklady ze zahraničí, zejména zemí kde je neporovnatelně vyšší počet infikovaných osob naznačují, že problematiku byli v minulosti nuceni řešit v souladu s evropskou legislativou. Není tedy důvod nevyužít jejich zkušeností a poznatků k odstranění bariér i v České republice. Zásadní myšlenkou je nevyčleňovat HIV pozitivní osoby ze společnosti. Obecně se v průběhu služebního poměru neprovádějí testy a služební orgány nezjišťují, zda někdo je nebo není HIV pozitivní. Důsledně se dodržuje ochrana osobních údajů a mlčenlivost ze strany zdravotnického personálu. V případě nakažení posudkoví lékaři zkoumají zdravotní stav postiženého a na základě zjištěných výsledku rozhodují o postupu léčby, případně možných omezeních služby. Samotný fakt, že příslušník sboru je HIV pozitivní, není překážkou setrvání ve služebním poměru ani nemá vliv na jeho kariérní růst. Na základě odpovědi z jednotlivých zemí je patrné, že policie postupuje podle doporučení Heinze Krafta z tiskoviny „Německý policejní list“ (DPoIBl) z roku 1990, na které nás upozornil Dr. Jürgen Ehrenberg z Policie Brémy: „Osoby infikované HIV bez symptomů nejsou v běžných sociálních kontaktech nakažliví. Z pracovně-právního hlediska neexistují žádné námitky proti neomezenému výkonu činnosti při výkonu policejní služby pro HIV pozitivní úředníky. Platí povinnost vzájemného slušného chování ve službě, ke kamarádství a vzájemné pomoci (tedy žádné vyčleňování!). Údaji o infikovaném se musí zaměstnavatel, představení i podřízení nebo nadřízení kolegové zabývat absolutně „důvěrně“ a „uchovávat je v tajnosti“. Jestliže se plně rozvine AIDS, je v závislosti na délku a závažnost onemocnění nutné převedení do předčasného důchodu“

Zde pro ilustraci uvádíme zkušenosti z Berlína kde ve sboru (policie + hasiči) čítajícím 27.000 příslušníků je 35 HIV pozitivních ve službě.

Přístup Bundeswehru a Armády Spojeného království je hodně podobný, co se týče současných omezení pro HIV pozitivní vojáky. U personálu, který získá HIV v průběhu služby, jsou omezeny povinnosti. Z tohoto důvodu je také personál pod dohledem lékaře a pravidelných krevních testů, aby se zabránilo balistickému přenosu HIV mezi personálem (například při explozi, u které se mohou dostat tělesné tekutiny nebo tkáně z infikovaného personálu do neinfikovaného). Toto omezení povinností v současné době platí v takové míře, že je HIV infikovanému personálu u Armády Spojeného království umožněna služba na území Velké Británie nebo v severní Evropě, jen v nebojovém pracovním zařazení.

Na základě informací od air marchala Christophera EVANSE OStJ QHP FEAeS dochází ve Spojeném království v současném období vzhledem ke zdokonalení léčby a monitorování HIV, zlepšení výsledků a stability antiretrovirových terapií v podmínkách vysokých nebo nízkých teplot k prozkoumání jejích současných předpisů. Nepředpokládá se změna podmínek pro uchazeče o vstup do armády, ale u vojáků vykonávajících službu budou změny značné. Ti, kteří budou úspěšně léčení s nulovou virusovou náloží, pravidelným přísunem léčiv a budou pod dohledem specialistů na HIV a jiné infekční choroby a vojenského lékaře, budou moci působit v mnohem širší škále pozicí, včetně nasazení do operací. Tato novelizace je v současnosti konzultovaná s lékařskými a personálními orgány a předpokládá se, že bude uvedená v polovině roku 2014.

CSAP nove logo
Obrázek č. 6
Obrázek č. 69

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

prevence

Podpořte nás darem

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 3

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru CZ.1.04/5.1.01/77.00424.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.