Problematika HIV v bezpečnostních a záchranných sborech

Pracovníci České společnosti AIDS pomoc se při své práci setkali s případy, že HIV pozitivní lidé ve velmi krátké době ztratili zaměstnání a nové pracovní uplatnění hledali vzhledem k společenským bariérám velmi obtížně. Tím se dostali do špatné ekonomické, sociální a společenské situace. Stávali se závislými na podpoře státu, sociálního systému a nestátních neziskových organizací.Tato situace se dotýká i osob pracujících v tzv. služebním poměru, tedy policistů, hasičů, vojáků, vězeňské služby, záchranných složek atd. Z obavy před ztrátou zaměstnání pak tito lidé raději tají svůj skutečný zdravotní stav.

Podle zpracovaných odborných analýz ve formě právního memoranda není současná praxe a stávající právní úprava v souladu s ústavním pořádkem a může docházet k porušování antidiskriminačního zákona. Mediálně známý je příklad propuštěného policisty kvůli HIV. Proto je vhodné otevřít tuto problematiku k odborné diskuzi. Zároveň na základě zahraničních zkušeností z Polska, Německa a Slovenska pak také navrhnout možná doporučení, jak situaci vhodně a v souladu se zákonem řešit.

Proto vznikla „Mezinárodní tématická síť pro výměnu zkušeností v zaměstnávání osob pozitivních na HIV“ a její internetové stránky, jež si právě prohlížíte. Jedná se o neformální sdružení českých i zahraničních vládních i nevládních organizací, které je podpořeno stejnojmenným projektem Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je tedy nejen otevřít tuto problematiku k odborné diskuzi, ale také navrhnout možná doporučení a řešení tak, aby nedocházelo k diskriminaci. Tato opatření mohou vzniknout na základě zahraničních zkušeností, ale také z práce expertních skupin a právních analýz. Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na těchto internetových stránkách.

CSAP nove logo
Obrázek č. 6
Obrázek č. 69

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

prevence

Podpořte nás darem

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 3

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru CZ.1.04/5.1.01/77.00424.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.