Spolupracující zahraniční organizace


Logo deutsche hilfeDeutsche AIDS-Hilfe je sdružením organizovaných, nezávislých a nevýdělečných spolků autonomních členských organizací AIDS- a protidrogové pomoci, preventivních projektů, gay/lesbických center a pečovatelských projektů, které se nejrůznějšími způsoby společně angažují ve strukturální prevenci zájmových seskupeních. Tato spolková centrála se zabývá úkoly vzdělávání, dalšího vzdělávaní, odborné gremiální, politické práce a práce k veřejnosti, dále pak také podporovou svépomoci na spolkové úrovni. Pracovních v členských organizacích vykonávají tyto činnosti na lokální, regionální a nadregionální úrovni. Mimo to mají při své každodenní práci přímý kontakt s příslušníky cílových skupin a zajištují tak autenticitu, přímost a místní účinnost jejich preventivní činnosti. Členské organizace sdružení fungují na principech vzájemného doplňování se mezi postiženými a solidárními, dobrovolnými pracovníky a zaměstnanci, kteří všichni přinášejí do své práce vlastní motivaci, zkušenosti i schopnosti a úhel pohledu. Svépomoc a profesionalita spolu úzce souvisejí: Důležitým pramenem odborné kompetence je zapojení samotných lidí z cílové skupiny do práce sdružení. Hlavním cílem sdružení je, aby společnost i jednotlivec byli informování a dokázali převzít odpovědnost při zacházení s riziky HIV/AIDS, žloutenky a dalších pohlavně přenosných onemocnění a nemocí získaných užíváním drog.


logo SKA

Spoleczny komitet ds. AIDS byl založen v únoru 1993. Jeho tréninkové centrum pak následně, v roce 2005. Od té doby se v centru uskutečnilo více než 70 mezinárodních školení a seminářů. SKA dále realizoval poradenské projekty, výměnné studijní stáže a vedla programy pro více než 600 příjemců. Tým SKA v letech 2005-2008 pracoval na projektu financovaném vládou Nizozemí v oblasti duševního zdraví a HIV / AIDS. Pracovníci realizují školení dohlíží na realizaci 4 vzdělávaných modulů v 9 zemích bývalého Sovětského svazu a ve východní Evropě.

SKA má 15 let zkušeností při uskutečňování programu pro různé místní a mezinárodní fondy, polské vládni orgány, město Varšava apod. Provozuje centrum financované Národním AIDS centrem. SKA má velký tým, který jímá asi 25 trenérů a odborníky z Polska a východní Evropy, specializují se na různé otázky související s HIV.


logo dssCílem a posláním Domu svetla Slovensko je v prvních letech existence zvýšit povědomí slovenské veřejnosti o infekci HIV a nemoci AIDS, šíření prevence, preventivních materiálů a informací a otevření otázky HIV a AIDS vůbec (v současné době je toto téma na Slovensku silně tabuizováno). Společnost vytvořila neveřejnou databázi zdravotnických, právnických a dalších zařízení, která poskytují péči HIV pozitivními osobám.

Postupem času plánují zřídit své vlastní zařízení, ve kterém bude poskytován azyl HIV pozitivním osobám a nemocným AIDS, ale také se zde bude provádět testování na HIV dle všech platných pravidel a vysokých standardů platících pro zdravotnická zařízení.

Dom svetla Slovensko se chce co nejdříve zapojit do mezinárodních projektů spočívajících na mezinárodní spolupráci obdobných organizací. Již nyní spolupráce s Českou společností AIDS pomoc, o.s. jejíž Dům světla je jim tak trochu vzorem.

CSAP nove logo
Obrázek č. 6
Obrázek č. 69

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

prevence

Podpořte nás darem

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 3

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru CZ.1.04/5.1.01/77.00424.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.